RSS

Structurals Design

การออกแบบเสายาว (Long Reinforced Concrete Columns)

เสายาว (Long Reinforced Concrete Columns or Slender Reinforced Concrete Columns) หมายถึง เสาที่มีความยาวถึงค่าที่เสาเมื่อรับน้ำหนักแล้วจะโก่งตัว เมื่อแรง P = 0 เสาจะเป็นเส้นตรง แต่เมื่อแรง P เพิ่มขึ้น Continue »

ตัวอย่างการออกแบบบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท้องเรียบ (Reinforced Concrete Stair Design)

ตัวอย่างการออกแบบบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กแบบท้องเรียบ (Reinforced Concrete Stair Design) ซึ่งเป็นรูปแบบบันไดที่เราสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป เนื่องจากบันไดแบบท้องเรียบสามารถออกแบบและทำการก่อสร้างได้ง่าย ไม่มีกระบวนการซับซ้อนมากนัก จะมียุ่งยากก็เฉพาะขั้นตอนการกำหนดขนาดของลูกตั้งและลูกนอน Continue »

ตัวอย่างรายการคำนวณพื้นสองทาง (Two Way Slab Design)

ตัวอย่างการออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลักสองทาง หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า “พื้นสองทาง” (Two Way Slab) นั่นเองครับ ซึ่งเจ้าพื้นสองทางนี้ก็คือพื้นที่มีอัตราส่วนด้านสั้นต่อด้านยาว (S/L) มากกว่า 0.5 นั่นเองครับ Continue »

ตัวอย่างรายการคำนวณการออกแบบพื้นยื่น (Design of Cantilever Slab)

พื้นยื่น (Cantilever Slab) มีวิธีการคำนวณออกแบบเหมือนกับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวนั่นแหละครับ เพียงแต่ตำแหน่งเหล็กเสริมของพื้นยื่นจะวางไว้ที่ตำแหน่งชิดขอบด้านบนของแผ่นพื้นเพื่อรับแรงดึงที่เกิดขึ้นจากโมเมนต์ดัด Continue »

รายการคำนวณเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก : เสาสั้น (Reinforced Concrete Column : Short Column)

รายการคำนวณเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก : เสาสั้น (Reinforced Concrete Column : Short Column) เสาสั้นก็คือเสาที่มีอัตราส่วนของความสูงต่อด้านแคบ (h/t) ≤ 15 ซึ่งในตัวอย่างเป็นเสาคอนกรีตที่มีความสูง 3.10 m. Continue »

การออกแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว (Reinforce Concrete Slab-One Way Slab)

พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียว หรือเรียกสั้นๆว่า พื้นทางเดียว (One Way Slab) พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวเป็นพื้นที่มีอัตราส่วนด้านสั้นต่อด้านยาว (S/L) ไม่เกิน 0.5 ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นพื้นช่วงเดียวหรือพื้นหลายช่วงก็ได้ Continue »

การออกแบบคาน คสล. (คานต่อเนื่อง : Continuous Concrete Beam Design)

การออกแบบคาน คสล. (คานต่อเนื่อง : Continuous Concrete Beam Design) โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์โครงสร้าง มาทำการออกแบบโดยใช้วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress Design) ซึ่งคานตัวนี้เป็นคานต่อเนื่อง 2 ช่วง ความยาวช่วงละ 4 เมตร Continue »

Simply-Supported Beam with Concentrated Force at Intermediate Point

Simply-Supported Beam with Concentrated Force at Intermediate Point THEORY  &   FORMULAE : Bending Of A Straight Elastic Prismatic Beam Consider a simply-supported bar, having a concentrated force acting vertically Continue »

การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design of Concrete Footing)

การออกแบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก (Design of Concrete Footing) เมื่อพูดถึงฐานรากของโครงสร้าง เราก็จะนึกถึงชิ้นส่วนของสิ่งก่อสร้างชิ้นหนึ่ง ที่วางอยู่ในพื้นดิน บางอันก็วางบนดินโดยตรง บางอันก็วางอยู่บนวัตถุแท่งสี่เหลี่ยมบ้าง กลมบ้าง หรือรูปทรงเรขาคณิตอื่นๆ บ้าง Continue »
Page 1 of 212»