การปลูกสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (Temporary Buildings)

สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว (Temporary Buildings) คือ อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่ทำขึ้นมาเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้งานในพื้นที่ก่อสร้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างมาเพื่อใช้งานเพียงชั่วคราวแต่ก็ต้องมีความแข็งแรง Continue »