การตอกเสาเข็มและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

การตอกเสาเข็มและความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 1. เพื่อให้ได้ระดับปลายเสาเข็มที่กำหนด เครื่องจักรและวิธีการตอก ต้องสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง การตอกเสาเข็มโดยกรรมวิธี Pre-Bored หรือ Auger Press หรือวิธีการใดเป็นสิ่งที่ต้องกระทำ Continue »