รายการคำนวณเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก : เสาสั้น (Reinforced Concrete Column : Short Column)

รายการคำนวณเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก : เสาสั้น (Reinforced Concrete Column : Short Column) เสาสั้นก็คือเสาที่มีอัตราส่วนของความสูงต่อด้านแคบ (h/t) ≤ 15 ซึ่งในตัวอย่างเป็นเสาคอนกรีตที่มีความสูง 3.10 m. Continue »