การขนส่งคอนกรีต การลำเลียงคอนกรีต

การขนส่งคอนกรีตหรือการลำเลียงคอนกรีต จากจุดที่ผสมคอนกรีต ไปยังจุดที่จะเท ต้องกระทำในลักษณะที่ทำให้คอนกรีตยังคงสภาพสม่ำเสมอ และเสียค่ายุบตัวน้อยที่สุด Continue »