สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๕ ทีมงาน “ซีวิลคลับ” ขออำนวยอวยชัย ขออำนาจแห่งคุณความดีและอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านสมาชิกซีวิลคลับและครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ Continue »
By admin | 29 December 2011 | Other | , |