มาตรฐานวัสดุงานคอนกรีต : หินใหญ่ และ หินย่อย

มาตรฐานวัสดุงานคอนกรีต : หินใหญ่ และ หินย่อย หินใหญ่ต้องเป็นหินที่มีรูปร่างเหลี่ยมค่อนข้างกลม มีส่วนแบนเรียวน้อย ส่วนที่แคบที่สุดต้องไม่ เล็กกว่า 1/3 ของส่วนที่ยาวที่สุด ไม่มีรอยแตกร้าวหรือลักษณะอื่นใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าจะไม่ทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำ Continue »