การเลือกใช้งานโปรแกรมช่วยวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ประกอบกับอิสระทางด้านการออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม ก็ทำให้เราได้เห็นสิ่งก่อสร้างในปัจจุบัน มีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ได้เป็นโครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป มีส่วนโค้ง ส่วนเว้า ตามจินตนาการของเจ้าของงานและสถาปนิกผู้ออกแบบ Continue »