CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Civil Engineer => ทำเนียบผู้รับเหมา => ข้อความที่เริ่มโดย: tutor539 ที่ ตุลาคม 09, 2014, 05:49:58 PMหัวข้อ: ระบบป้องกันน้ำท่วมอัตโนมัติ ทำงานเอง 24/7 ไม่ต้องใช้ระบบควบคุมหรือคน
เริ่มหัวข้อโดย: tutor539 ที่ ตุลาคม 09, 2014, 05:49:58 PM
นวัตกรรมใหม่ของการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพ ทำงานอัตโนมัติด้วยตัวเอง ไม่ต้องใช้ระบบควมคุม หมดความกังวลแม้ไม่มีไฟฟ้า ไม่ต้องใช้คนควบคุม แตกต่างจากวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำท่วมแบบเดิมๆ ที่ต้องมีขั้นตอนการวางแผน การจัดการและบริหารทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมากมายโดยสิ้นเชิง ติดตั้งครั้งเดียวถาวร ทำงานได้นานหลายสิบปี ไม่ต้องเตรียมคนเตรียมของรับมือล่วงหน้าอีกต่อไป หมดปัญหาน้ำท่วมฉุกเฉินเตรียมการไม่ทัน ไม่ต้องติดตั้งแล้วต้องรื้อเก็บทุกๆ ครั้งอีกต่อไปแล้ว ดึกดื่นเที่ยงคืนทำงานตลอด 24/7 ไม่ต้องเฝ้าเตรียมการอีกต่อไป

วิธีการป้องกันน้ำท่วมวิธีเดิมๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับทางเปิดสำหรับการสัญจร ประตูทางผ่านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพาหนะหรือผู้คน ล้วนแต่เป็นวิธีการที่ต้องมีการดำเนินการทุกครั้ง (Active System) ที่ต้องทำการป้องกันน้ำท่วมผ่านบริเวณดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการปิดพื้นที่ล่วงหน้า การจัดเตรียมอุปกรณ์และผู้คนให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา การเคลื่อนย้าย การติดตั้งก่อนน้ำท่วมและการรื้อถอน ตลอดจนการจัดเก็บ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ต้องมีการจัดการที่ดี มีความเสี่ยงจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะของบุคคล ความพร้อมของอุปกรณ์ การประสานงานต่างๆ หรือระบบควบคุมการทำงานล้มเหลวเมื่อเกิดน้ำท่วมจริง เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ทำให้ระบบการป้องกันน้ำท่วมที่ได้ลงทุนดำเนินการไปอาจล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.passivefloodgate.com