RSS

ข้อมูลทั่วไปของคอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete)คอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete : AAC) ผลิตจากส่วนผสมของปูนปอร์ตแลนด์ Type 1 ทราย ปูนขาว ยิบซั่ม และผงอลูมิเนียมที่ใช้เพิ่มฟองอากาศโดยการผสมสูตรที่เหมาะสม และผ่านการ อบด้วยไอน้ำแรงดันสูงทำให้มีฟองอากาศมากถึง 75 เปอร์เซ็นต์ของปริมาตร จึงทำให้วัสดุคอนกรีตมวลเบา เบากว่าน้ำ (ลอยน้ำ) โดยมีน้ำหนักระหว่าง 600 – 700 กก./ลบ.ม. เทียบกับคอนกรีตทั้วไปที่ 2,400 กก./ลบ.ม. และอิฐมอญที่ 1350 กก./ลบ.ม. ความเบาของวัสดุทำให้อาคารเบาลงประหยัดค่าก่อสร้างโครงสร้างเสาคานและฐานรากความเบาที่มาจากการสอดแทรกของฟองอากาศถึง 75 % ทำให้คอนกรีตมวลเบามีคุณสมบัติดีเด่นเพิ่มเติม คือ • เป็นฉนวนกันความร้อน ผนังที่ก่อด้วย คอนกรีตมวลเบาสามารถกันความร้อนได้ดีกว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐมอญถึง 2.5 เท่าจึงไม่สะสมความร้อนในตอนกลางวันเพื่อคายออกในตอนกลางคืน
• ไม่ติดไฟและสามารถทนไฟที่ 1,100 องศาเซลเซียส ได้นาน 4 ชั่วโมงสำหรับผนังหนา 7.5 ซม. ในขณะที่ผนังอิฐมอญทนได้ 2 ซม.
• สามารถดูดซับเสียงได้ดีและป้องกันการส่งผ่านเสียงได้ดีกว่าวัสดุมวลเบาทั่วไป
• ผนังหนา 10 ซม. สามารถกั้นเสียงได้ถึง 40 เดซิเบล

ในประเภทวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันทั่วไป ผนังเป็นส่วนสำคัญของอาคารที่มีน้ำหนักมากที่สุด แต้ใช้ประโยชน์ในการรับแรงน้อยที่สุดในอาคารที่พักอาศัยที่มีการกั้นห้องมากน้ำหนักผนังอาจสูงถึง 40 % ของน้ำหนักอาคาร ดังนั้นผู้ออกแบบอาคารจึงต้องการหาวัสดุที่มีน้ำหนักเบาเพื่อนำมาใช้งานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการกั้นผนัง
• แข็งแรงเพียงพอที่จะกั้นภายในกับภายนอก
• กันความร้อน / ความเย็นจากภายนอก
• ไม่เป็นพิษภัยต่อผู้อาศัย
• มีความเรียบ สวยงาม คงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม : คอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete)

Subject : ข้อมูลทั่วไปของคอนกรีตมวลเบา (Autoclaved Aerated Concrete)

Tags : , , ,

Comments are closed on this post.