RSS

แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork)แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork) โดยทั่วไปการดำเนินงานสำหรับงานแบบหล่อจะปฏิบัติตามข้อกำหนดใน ACI 347 “Recommended Practice for Concrete Formwork” จัดทำแบบสำหรับหล่อคอนกรีตให้มีขนาด รูปร่าง แนว และระดับตามที่กำหนด โดยต้องจัดทำให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงดันที่เกิดจากการเทคอนกรีตและการสั่นคอนกรีตโดยไม่เกิดการเคลื่อนตัวของแบบหล่อ และก่อนเริ่มงานแบบหล่อ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดทำแบบหล่อ เช่น ขนาด รูปร่าง คุณภาพและความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้ให้ผู้ควบคุมงานของพิจารณาอนุมัติ
สำหรับแบบหล่อคอนกรีตผิวเปิด (Exposed Surfaces) หรือแบบหล่อที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง เช่น แบบหล่อคอนกรีตช่องทางน้ำ จะต้องบุผิวหรือจัดทำด้วยแผ่นเหล็ก หรือไม้อัดที่มีผิวเรียบ ปราศจากรอยตำหนิใดๆ โดยจะต้องรักษาสภาพของผิวแบบหล่อดังกล่าวให้ดีอยู่เสมอ หากมีจุดบกพร่องใดๆ เกิดขึ้นจะต้องเปลี่ยนใหม่ทันที

การถอดแบบหล่อคอนกรีตโดยทั่วไป

สำหรับระยะเวลาโดยประมาณที่จะถอดแบบและค้ำยันบางส่วนของงานคอนกรีตให้อนุโลมตามข้อกำหนดดังนี้ คือ
– แบบหล่อด้านข้างของตอม่อ เสา และคานที่ไม่รับน้ำหนัก 2 วัน
– แบบหล่อใต้ท้องคานและแผ่นพื้น 21 วัน (หรือเมื่อคอนกรีตจะมีกำลังอัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของค่าที่ออกแบบ)
– ค้ำยันใต้ท้องคาน 28 วัน (หรือเมื่อคอนกรีตมีกำลังอัดร้อยละ 100 ของค่าที่ออกแบบ)

Subject : แบบหล่อคอนกรีต (Concrete Formwork)

Tags : , ,

Comments are closed on this post.