ตัวอย่างรายการคำนวณการออกแบบพื้นยื่น (Design of Cantilever Slab)

พื้นยื่น (Cantilever Slab) มีวิธีการคำนวณออกแบบเหมือนกับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กทางเดียวนั่นแหละครับ เพียงแต่ตำแหน่งเหล็กเสริมของพื้นยื่นจะวางไว้ที่ตำแหน่งชิดขอบด้านบนของแผ่นพื้นเพื่อรับแรงดึงที่เกิดขึ้นจากโมเมนต์ดัด Continue »