งานเคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง ถางป่า ขุดตอ (Clearing and Grubbing)

งานเคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง ถางป่า ขุดตอ (Clearing and Grubbing) งานเคลียร์พื้นที่ก่อสร้าง ถางป่า ขุดตอ (Clearing and Grubbing) หมายถึง การกำจัดต้นไม้ ตอไม้ พุ่มไม้ เศษไม้ ขยะ วัชพืช และสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ต้องการ ภายในเขตพื้นที่การก่อสร้างนั่นเอง Continue »