แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB

พื้นสำเร็จรูปแบบกลวง HOLLOW CORE SLAB เป็นระบบแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวงเสริมด้วยลวดอัดแรงผลิตจากคอนกรีตแห้งหรือ NO SLUMP CONCRETE มีความสามารถในการรับน้ำหนักในช่วงค่อนข้างยาวตั้งแต่ 4.0-15.0 เมตร ข้อดีคือ ประหยัดเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่นเช่น พื้นเทกับที่ Continue »