CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

CivilClub Team => ประกาศจากทีมงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: USS Submarine ที่ พฤศจิกายน 15, 2010, 09:44:49 PMหัวข้อ: ประกาศเรื่องการกำหนดขนาดของลายเซ็นต์และรูปที่ใช้ในลายเซ็นต์
เริ่มหัวข้อโดย: USS Submarine ที่ พฤศจิกายน 15, 2010, 09:44:49 PM
ประกาศเรื่องการกำหนดขนาดของลายเซ็นต์และรูปที่ใช้ในลายเซ็นต์

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของการใส่ลายเซ็นต์ในกระทู้ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือรูปภาพใดๆ ทางทีมงานเห็นสมควรให้มีการจำกัดขนาดของรูปภาพและข้อความของลายเซ็นต์ดังต่อไปนี้

1. รูปภาพ, ข้อความ หรือ รูปภาพรวมกับข้อความในลายเซ็นต์ให้มีขนาดความสูงไม่เกิน 150 Pixel. (ความกว้างสำหรับรูปภาพไม่ควรเกิน 900 Pixel.) ดังตัวอย่าง


(http://www.uppicweb.com/x/i/ig/wnerbanner.jpg)

2. รูปภาพ, ข้อความ หรือ รูปภาพรวมกับข้อความในลายเซ็นต์ใดๆ ที่ทางทีมงานพบเห็นว่าไม่เหมาะสมจะถูกดำเนินการแก้ไขและชี้แจงเหตุผลในลายเซ็นต์นั้นๆ โดยมิต้องให้แจ้งเจ้าของลายเซนต์ทราบล่วงหน้า
3. คำตัดสินของผู้ดูแลให้ถือเป็นสิ้นสุด ไม่สามารถที่จะโต้แย้งใดๆ ทุกกรณี


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ผู้ดูแลระบบ
15/11/2553