CivilClub เว็บบอร์ดองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรโยธาและสำหรับผู้สนใจ

Computer & Other => Tip Comp. Club => ข้อความที่เริ่มโดย: CivilClub Co.,Ltd. ที่ พฤษภาคม 27, 2009, 09:55:33 PMหัวข้อ: ทิปการแก้ไขปัญหาคอมเบื้องต้น
เริ่มหัวข้อโดย: CivilClub Co.,Ltd. ที่ พฤษภาคม 27, 2009, 09:55:33 PM
ทิปการแก้ไขปัญหาคอมเบื้องต้น

มีวิธีใดที่สามารถป้องกันไม่ให้ไฟล์ขยะตกค้างหลังเล่นเน็ต

ทุกครั้งที่เข้าไปท่องอินเตอร์เน็ตจะพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตมักจะชอบเก็บเอาไฟล์ขยะต่าง ๆ มาเก็บไว้ใน

เครื่องทำให้สิ้นเปลืองเนื้อที่ ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปลบไฟล์ขยะเหล่านั้นทิ้งไปได้ดังนี้
1. เข้าไปโปรแกรม IE คลิกเมนู Tools เลือกคำสั่ง Internet Options
2. ที่หน้าต่าง Internet Options คลิกแท็บ Advanced เลื่อนเมาส์ มาที่ตำแหน่งไอคอน Security แล้วติ๊กถูก

หน้าช่อง Empty Temporary Internet File foder when browser closed จากนั้นคลิกปุ่ม Apply แล้วคลิกปุ่ม OK

3. หลังจากนั้น เมื่อเราเข้าสู่โปรแกรม IE ไฟล์ขยะที่เครื่องแอบเก็บไว้ชั่วคราว จะถูกลบออกไป พร้อมกับคืน

เนื้อที่ให้ ฮาร์ดดิสก์ ได้อีกด้วย

**************************************

เทคนิคการเสียบ Ram ที่ความเร็วต่างกันในเครื่องเดียวกัน

ในกรณีที่ Ram มีความเร็วต่างกัน เมื่อเสียบใช้งานพร้อมกันอาจจทำให้เกิดปัญหา
ขึ้นมาได้ เช่น เครื่องรวน เพราะอัตราการส่งข้อมูลของ Ram ไม่เท่ากันนั่นเอง
นั่นคือ ส่งช้าบ้างเร็วบ้าง ทำให้ข้อมูลในหน่วยความจำมีความสเถียรต่ำ

หากคุณมี Ram อยู่ 2 ชุด ที่มีความเร็วไม่เท่ากัน ให้เสียบสลับตัวกันระหว่างตัวที่เร็ว
และช้ากว่า จะช่วยเพิ่มความสเถียรให้มากว่าเดิมได้ แต่สิ่งที่ควรทำก็คือ หา Ram
ที่มีความเร็วเท่ากันมาเสียบจะดีกว่า

*****************************************

เทคนิคการปรับค่าเร่งความเร็วในการเรียกใช้โปรแกรม

ถ้าต้องการปรับค่าสปีดความเร็วในการเรียกโปรแกรมต่าง ๆ ขึ้นมาใช้งานให้เร็วขึ้นสามารถทำได้ดังนี้
1. คลิกเมาส์ขวาพื้นที่ว่างบน Taskbar คลิกคำสั่ง Taskbar Manager
2. จะปรากฎหน้าต่าง Windows Task Manager ให้คลิกแท็บ Process จากนั้นคลิกเมาส์ขวาตำแหน่ง

โปรแกรมที่ต้องการเพิ่มความเร็ว แล้วเลื่อนเมาส์ชี้ที่ Set Priority เลือกความเร็วเป็น High
3. จากนั้นจะปรากฎหน้าต่างแจ้งให้เราทราบว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลกระทบกับระบบทำให้ระบบไม่

เสถียร คลิกปุ่ม Yes ยืนยันการเปลี่ยนแปลง หลังจากปรับค่าสปีดในการใช้งาน จะเห็นว่าเราสามารถเรียก

โปรแกรมต่าง ๆ ขึ้นมาใช้งานได้เร็วขั้น

*****************************************

รวมอาการของเครื่องที่ติดไวรัส

สามารถสังเกตุการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้อาจเป็นไปได้ว่าได้มีไวรัสเข้าไปติดอยู่ในเครื่องแล้ว อาการที่ว่านั้นได้แก่

1.ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน
2.ขนาดของโปรแกรมใหญ่ขึ้น
3.วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป
4.ข้อความที่ปกติไม่ค่อยได้เห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบ่อย ๆ
5.เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ
6.เครื่องส่งเสียงออกทางลำโพงโดยไม่ได้เกิดจากโปรแกรมที่ใช้อยู่
7.แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย
8.ขนาดของหน่วยความจำที่เหลือลดน้อยกว่าปกติ โดยหาเหตุผลไม่ได้
9.ไฟล์แสดงสถานะการทำงานของดิสก์ติดค้างนานกว่าที่เคยเป็น
10.ไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมที่เคยใช้อยู่ ๆ ก็หายไป
11.เครื่องทำงานช้าลง
12.เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง
13.ระบบหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
14.มีการรายงานว่าจำนวนเซกเตอร์ที่เสียมีจำนวน เพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยที่ ยังไม่ได้ใช้โปรแกรมใดเข้าไปตรวจหาเลย.

************************************************

เทคนิคในการทำให้ภาพที่จับมาจากวินโดว์มีความคมชัด

คุณสามารถกดปุ่ม Print Screen เพื่อจับภาพบนหน้าจอของวินโดว์มาใช้ในโปรแกรมของคุณได้
ในบางโปรแกรมคุณสามารถสั่ง Paste เข้ามาในโปรแกรมได้เลย แต่ในบางโปรแกรมหากคุณสั่ง
Paste ภาพที่ได้กลับไม่ชัดเหมือนที่จับภาพมา เช่น จับภาพหน้าจอของวินโดว์มาใส่โปรแกรม
Page Maker ภาพที่ได้จากการ Paste โดยตรงหลังจากจับภาพมาไม่มีความละเอียด สามารถแก้ไข
ได้ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Paint ของวินโดว์
2. สั่งคำสั่ง Edit -> Paste รูปจากหน่วยความจำมาเข้าใน Paint
3. ใช้คำสั่ง Edit -> Select All
4. ใช้คำสั่ง Edit -> Copy
5. คราวนี้ก็สามารถ Paste ใส่โปรแกรม Application ที่คุณใช้ได้เลย

หมายเหตุ กดปุ่ม Print Screen เป็นการจับภาพทั้งจอภาพ
กดปุ่ม Alt + Print Screen เป็นการจับภาพเฉพาะวินโดว์ที่เปิดใช้งานอยู่

***********************************

เทคนิคปิดบริการที่ไม่จำเป็นของ Windws XP

ใน Windws XP มีบริการต่าง ๆ มากมายที่เปิดขึ้นมาทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ต้องใช้ทรัพยากรของระบบ

ค่อนข้างมาก หากเราไม่จำเป็นต้องใช้บริการเหล่านี้ก็ควรยกเลิกบริการที่ไม่จำเป็นออกไปบ้าง เพื่อเป็นการ

เพิ่มประสิทธิ์ภาพโดยรวมให้กับระบบ ดังขั้นตอนต่อไปนี้
1 คลิกปุ่ม Start > Run
2 จะปรากฎหน้าต่าง Run ขึ้นมา ที่ช่อง Open ให้พิมพ์คำว่า services.smc
3 คลิกปุ่ม OK
4 จะปรากฎหน้าต่าง Services ขึ้นมาเราจะพบว่ามีบริการต่าง ๆ มากมายให้สังเกตุที่ Status หากมีบริการใด

กำลังถูกเรียกขึ้นมาทำงานโดยอัตโนมัติจะมีการแจ้งว่า Started
5 เราสามารถหยุดการทำงานของบริการที่ไม่จำเป็นออกกไปได้โดยคลิกขวาที่ชื่อบริการแล้วเลือกคำสั่ง Stop

*************************************

วิธีดูหมายเลข IP Address ของเครื่องเรา

สำหรับผู้ใช้ WindowsME & Windows98

ให้ไปที่ Start >> Run >> พิมพ์ว่า winipcfg แล้ว OK

สำหรับผู้ใช้ Windows XP
ให้ไปที่ Start >> Run >> พิมพ์ว่า cmd /k ipconfig แล้ว OK

โดยรายละเอียดจะบอกถึง Subnet Mask และ Defaut Gateway

เครดิต : เสือไบ http://www.gordai.com